La Llar d’Infants Pumby està oberta de dilluns a divendres des de les 8:00 h. fins les 18:00 h.

Horari de matí:
            Entrada: 8:30 – 9:00 h.
            Sortida: 12:00 – 12:15 h.

Horari de tarda:
            Entrada. 15:00 h.
            Sortida: 17:00 h.

Horari complet amb menjador: de 8:30 a 17:00 h.

Tot els que excedeixi d’aquests horaris es considerarà extra, i es cobrarà el suplement corresponent.

Durant el migdia, des de les 13:00 h. fins les 15:00 h., no es permetran ni entrades ni sortides, per tal de respectar el descans dels nens/es i el dinar de les educadores.

   
MATRÍCULA OBERTA  
Pares, aneu revisant sovint el vostre e-mail, doncs anem enviant informació interessant.  
   
   
   2011@Llar d’Infants Pumby c/ Valladolid, 20 08014 Barcelona         Tel.: 933 303 054      Email: pumby-mgs@hotmail.com                          by gueps.com